Modtagestationen indsamler hvert år mere end 1.000 tons farligt affald fra over 400 kunder.

Se prisliste her:

Vi er i stand til at forhandle gode priser hjem hos godkendte behandlere af farligt affald. Logistisk giver det os mulighed for at lave hyppige afhentninger, hvor vi udnytter vores biler fuldt ud. Vi kan derfor tilbyde konkurrencedygtige priser.

Til de forskellige typer affald tilbyder vi en række godkendte emballager, der alle kan fås ved henvendelse til modtagestationen. Af prislisten fremgår de emballagetyper, der dækker behovet for de fleste. Såfremt du har behov for andre varianter, er du velkommen til at kontakte os.

Vi modtager og behandler stort set alt farligt affald fra erhverv og kommunernes genbrugscentre.

Vi har vores egne biler og chauffører, der sikrer,
at transporten overholder ADR-reglerne for transport
af farligt gods på landeveje.