I/S Modtagestation
for farligt affald Thy - Mors

KONTOR:
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 21 39
CVR-nr. 30 81 15 26
EAN-nr. 5798003990163
mtm@modtagestationthymors.dk

PLADSEN:
Østerbakken 75
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 11
mtm@modtagestationthymors.dk

ÅBNINGSTIDER, KONTOR:
Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

ÅBNINGSTIDER, PLADSEN:
Mandag - onsdag kl. 7.00 - 16.00
Torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 12.30

 
     

Kontakt

Som producent af farligt affald er du bl.a. ansvarlig for korrekt sortering, emballering og mærkning, og at affaldet kan transporteres efter gældende regler. Ligeledes er det dit ansvar, at oplysningerne om det farlige affald, som angives på den tilhørende deklaration, er korrekte. 

Vi tilbyder råd og vejledning samt totalløsninger for alle led i håndteringen.

Åbningstider kontor:  
Man-Onsdag     kl. 8:00 - 15:00
Torsdag    kl. 8:00 - 17:00
Fredag     kl. 8:00 - 13:00

 

Åbningstider pladsen:  
Man-Onsdag     kl. 7:00 - 16:00
Torsdag    kl. 7:00 - 15:00
Fredag     kl. 7:00 - 12:30
Aflevering uden for normal
arbejdstid efter aftale


Vis stort kort