I/S Modtagestation
for farligt affald Thy - Mors

KONTOR:
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 21 39
CVR-nr. 30 81 15 26
EAN-nr. 5798003990163
mtm@modtagestationthymors.dk

PLADSEN:
Østerbakken 75
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 11
mtm@modtagestationthymors.dk

ÅBNINGSTIDER, KONTOR:
Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

ÅBNINGSTIDER, PLADSEN:
Mandag - onsdag kl. 7.00 - 16.00
Torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 12.30

 
     

Nyhed den 6. oktober 2015

Forbrændingsegnet farligt affald er blevet pålagt en afgift fra staten på 25 øre pr. kg. Derfor har vi justeret vores priser på forbrændingsegnet affald.

Opdateret prisliste - klik her.

Nyhed den 23. februar 2015

Kom GRATIS af med jeres elektronikaffald.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med firmaet DanWEEE Recycling A/S om modtagelse af elektronikaffald. Gratis afhentning forudsætter en forudgående aftale med os og en mængde på minimum et palletrådbur, svarende til ca. 150 kg. Mindre mængder kan virksomheden selv aflevere direkte på Modtagestationen. Elektronikaffaldet skal opdeles i fraktionerne, "Blandet elektronik", "Computere/bærbare/servere" og "Tonere".

Opbevaringen på modtagestationen foregår i tyverisikret lokaler. For oplysninger om transport, opbevaring og behandling hos DanWEEE's henvises til firmaets hjemmeside, hvor der ligeledes redegøres for firmaets miljøgodkendelse og ISO-ceritificering.

Der kan laves aftale om, at der fremsendes en erklæring med angivelse af serienummeret på de destruerede harddiske. Spørg modtagestationen.

Nyhed den 23. januar 2015

Modtagestationen har fået ny lastbil til erstatning fra vores gamle fra 1997.

Nyhed den 5. januar 2015

Priser for 2014 fortsætter uændret i 2015. Aktuel prisliste klik her.

Udfyld deklarartionen direkte fra hjemmesiden. Se faneblad foroven.

Nyhed den 10. oktober 2014

Prisfald på 500 kr. pr. ton på vandbaseret limaffald, samt opdateret prisliste.

Nyhed den 19. juni 2014

Modtagestationen er nu blevet registreret som kommunalt behandlingsanlæg i Affaldsregistret. Fremsøg os via dette link:https://www.affaldsregister.mst.dk/

Nyhed den 14. april 2014

Sænkelse af priser på apotekerbokse fra 230 kr til 200 kr og spraydåser fra 7,62 kr til 6,12 kr pr. kg.

Nyhed den 31., marts 2014

Prisfald på oliefiltre fra kr. 3,46 til kr. 2,46 pr. kg.

Nyhed den 8. januar 2014

Ingen prisstigning på affaldsgebyret fra 2013 til 2014.

Modtagestationen har etableret ny 50 tons brovægt.

Nyhed den 30. oktober 2013

Sænkelse af priser på visse affaldtyper. Se mere, klik her.