I/S Modtagestation
for farligt affald Thy - Mors

KONTOR:
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 21 39
CVR-nr. 30 81 15 26
EAN-nr. 5798003990163
mtm@modtagestationthymors.dk

PLADSEN:
Østerbakken 75
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 11
mtm@modtagestationthymors.dk

ÅBNINGSTIDER, KONTOR:
Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

ÅBNINGSTIDER, PLADSEN:
Mandag - onsdag kl. 7.00 - 16.00
Torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 12.30

 
     
 

Priser

Modtagestationen indsamler hvert år omkring 1.000 tons farligt affald fra over 400 kunder. Det gør os i stand til at forhandle gode priser hjem hos godkendte behandlere af farligt affald. Logistisk giver det os mulighed for at lave hyppige afhentninger, hvor vi udnytter vores biler fuldt ud. Vi kan derfor tilbyde konkurrencedygtige priser.

Til de forskellige typer affald tilbyder vi en række godkendte emballager, der alle kan fås ved henvendelse til modtagestationen. Af prislisten fremgår de emballagetyper, der dækker behovet for de fleste. Såfremt du har behov for andre varianter, er du velkommen til at kontakte os.

   
     
    Download prisliste her...