I/S Modtagestation
for farligt affald Thy - Mors

KONTOR:
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 21 39
CVR-nr. 30 81 15 26
EAN-nr. 5798003990163
mtm@modtagestationthymors.dk

PLADSEN:
Østerbakken 75
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 11
mtm@modtagestationthymors.dk

ÅBNINGSTIDER, KONTOR:
Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

ÅBNINGSTIDER, PLADSEN:
Mandag - onsdag kl. 7.00 - 16.00
Torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 12.30

 
     

I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
er et selskab ejet af Thisted og Morsø kommuner.

Modtagestationen modtager og behandler stort set alt farligt affald fra erhverv og kommunernes genbrugscentrer. 

Modtagestationens behandling af affaldet omfatter såvel system til emballering og opbevaring på virksomheden under kontrollerede former, som sikker transport og korrekt slutbehandling.

Det affald, der kan genanvendes, bliver det.

 

Klik her for bestilling af afhentning