Aflevering af affald


 

Modtagestationen indsamler hvert år ca. 1.000 tons farligt affald fra over 400 kunder.
Du kan aflevere dit farlige affald med 3 valg muligheder:

 

 

Direkte til

modtagestationen

 

Bestille afhentning

pr. telefon

 

Bestilling på

vores hjemmeside

I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors er et selskab ejet af Thisted og Morsø kommuner

Farligt affald kan gøre skade på både mennesker og miljø